بایگانی برچسب ها: خانم بازیگر

پارتی شبانه و دستگیری بازیگر خانمِ…

پارتی شبانه و دستگیری بازیگر خانمِ…

در پارتی شبانه ای که در استان کرج برگزار شده بود چندین نفر دستگیر شدند.طبق گزارش های رسیده این پارتی در یک ویلای شخصی برگزار شده بود که ماموران ۱۲دختر و ۱۷ پسر را دستگیر کردند. پارتی شبانه و دستگیری بازیگر خانمِ… اما در ادامه ی این گزارش ها به اخبار جالب توجهی رسیدیم و آن این خبر بود که در بین دستگیر شدگان یک مرد تبعه ی غیر ایرانی و یک بازیگر خانم که اسم او چندان هم غریبه نیست دیده می شوند. پارتی شبانه و دستگیری بازیگر خانمِ&...

ادامه مطلب