بایگانی برچسب ها: خانه ایرانی

 دکوراسیون های ایرانی که از مد نمی افتند!

 دکوراسیون های ایرانی که از مد نمی افتند!

دکوراسیون های ایرانی که از مد نمی افتند!     هر قدر هم که زمان و دوره و سبک زندگی هایمان عوض شود، هر قدر خانه و زندگی هایمان مطابق زمان پیش برود، بعضی چیزها هستند که عوض نمی شوند، فضاهایی از دکوراسیون ایرانی هستند که از مد نمی افتند، رهایمان نمی کنند و همگام با ما پیش می آیند.   هستند فضاهایی که هر قدر هم که زندگی ها مدرن شوند اما آن ها اصالتشان را از دست نمی دهند، شاید لباس های امروزی بر تن کنند اما هنوز هم ما را به هما...

ادامه مطلب