بایگانی برچسب ها: خانواده وزیری در معمای شاه

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد

واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد

فیلم تاریخی باید با استفاده از داستان‌هایی ملودرام و شخصیت‌هایی گاه تخیلی، برای مخاطب جذاب شود. واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد  خسرو معتضد در خصوص سریال «معمای شاه» و خانواده دکتر وزیری گفت: خانواده دکتر وزیری داستانی تخیلی است که در کنار وقایع تاریخی سریال روایت شده است. شاید به دلیل اینکه ما در زمان رضاشاه بیمارستانی به اسم دکتر وزیری داشتیم، این شخصیت در ذهن کارگردان شکل گرفته باشد. وی ادامه داد: س...

ادامه مطلب