بایگانی برچسب ها: ختنه کردن دختران

ختنه کردن دختران و زنان+مصاحبه+ختنه کردن دخترها وحشتناک و غیرقانونی در این کشورها+عکس

ختنه کردن دختران و زنان+مصاحبه+ختنه کردن دخترها وحشتناک و غیرقانونی در این کشورها+عکس

مراسم ختنه دختران هر ساله در مناطق روستایی و بین قبایل انجام می شود. آمارها حاکی از آن است که یک چهارم زنان کنیایی ختنه شده اند. با توجه به ممنوعیت ختنه دختران هنوز هم برخی قبایل این کار را به صورت یک سنت دیرینه انجام می دهند. ختنه کردن دختران+مصاحبه+ختنه کردن دخترها وحشتناک و غیرقانونی در این کشورها+عکس ختنه کردن دختران+مصاحبه+ختنه کردن دخترها وحشتناک و غیرقانونی در این کشورها+عکس مادر و دختری به نامهای حوا و فاطیما (نامها مستعار است) جراحان زیرزمی...

ادامه مطلب