بایگانی برچسب ها: خسرو معتمد

واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد

واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد

فیلم تاریخی باید با استفاده از داستان‌هایی ملودرام و شخصیت‌هایی گاه تخیلی، برای مخاطب جذاب شود. واقعیت خانواده دکتر وزیری در معمای شاه از زبان خسرو معتمد  خسرو معتضد در خصوص سریال «معمای شاه» و خانواده دکتر وزیری گفت: خانواده دکتر وزیری داستانی تخیلی است که در کنار وقایع تاریخی سریال روایت شده است. شاید به دلیل اینکه ما در زمان رضاشاه بیمارستانی به اسم دکتر وزیری داشتیم، این شخصیت در ذهن کارگردان شکل گرفته باشد. وی ادامه داد: س...

ادامه مطلب