بایگانی برچسب ها: خطرات بلوغ زودرس

خطرات بلوغ زودرس برای پسرها

خطرات بلوغ زودرس برای پسرها

خطرات بلوغ زودرس برای پسرها       امروزه مسئله بلوغ چه در دخترها و چه در پسرها به مسئله مهمی تبدیل شده است.در این مطلب به خطرات بلوغ زودرس برای پسرها می پردازیم. ناباروری مردانه می تواند با بلوغ زودهنگام و یا دیرهنگام در پسرها در ارتباط باشد امروزه مسئله بلوغ چه در دخترها و چه در پسرها به مسئله مهمی تبدیل شده است. نتایج پژوهشی که در مجله Human Reproduction به چاپ رسیده است نشان می دهد که بلوغ زودرس در پسرها می تواند ب...

ادامه مطلب