بایگانی برچسب ها: خواب ترسناک

دیدن کابوس با خوردن این غذاها/علت دیدن خواب ترسناک+درمان

دیدن کابوس با خوردن این غذاها/علت دیدن خواب ترسناک+درمان

خوردن هر چیزی نزدیک به زمان خواب، سوخت و ساز بدن را افزایش داده و منجر به فعال ماندن مغز میشود و احتمال این که شخصی که خوابیده است، رویاهای واضحی ببیند را بیشتر میکند دیدن کابوس با خوردن این غذاها/علت دیدن خواب ترسناک+درمان دیدن کابوس با خوردن این غذاها/علت دیدن خواب ترسناک+درمان خوردن هر چیزی نزدیک به زمان خواب، سوخت و ساز بدن را افزایش داده و منجر به فعال ماندن مغز میشود و احتمال این که شخصی که خوابیده است، رویاهای واضحی ببیند ر...

ادامه مطلب

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنهایی خوابیدن

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنهایی خوابیدن

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنهایی خوابیدن کم نیستند کودکانی که شب دچار کابوس می شوند. اما عده ی کمی از این کودکان هستند که بخاطر ترس از کابوس به سراغ مادرشان می روند. کابوس شبانه و وحشت شبانه با هم تفاوت هایی دارد و هر یک از آنها راه های مقابله ی متفاوتی دارند. می خواهیم در این مطلب به فرق کابوس دیدن کودک با هراس شب هنگام در وی پی ببریم. برخی اطفال مرتب خواب ترسناک می بینند و از خواب بیدار می شوند و برخی دیگر نیز با ترس و اضطراب های شب...

ادامه مطلب