بایگانی برچسب ها: خواندن و نوشتن

تاثیر راست یا چپ دست بودن بر نحوه گفتار شما

تاثیر راست یا چپ دست بودن بر نحوه گفتار شما

افراد راست دست در بیان حروف خیلی سریع‌تر از افراد چپ دست هستند و شاید علت این مورد زیاد بودن جمعیت افراد راست دست نسبت به افراد چپ افراد راست دست در بیان حروف خیلی سریع‌تر از افراد چپ دست هستند و شاید علت این مورد زیاد بودن جمعیت افراد راست دست نسبت به افراد چپ دست باشد. البته این ارزیابی در مورد افرادی که از هر دو دست نیز استفاده می‌کنند صادق است اثرات چپ دستی و راست دستی بر گفتار روان بودن گفتار تحت تاثیر ع...

ادامه مطلب

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان کودکان باید یادبگیرند که بخوانند تا بعداًبتوانند بخوانند که یادبگیرند. در حقیقت از آنجا که خواندن ابزار پایه ای تمام دروس است ،درتمام ناکامی ها ی تحصیلی می توان ردپای ضعف در مهارت های خواندن را مشاهده کرد . لذا ما دراین مقاله به بحث خواندن وراهبردهای آموزشی جهت تقویت مهارت خواندن ونوشتن می پردازیم . ۱- کودک خود را با کودکان دیگر مقایسه نکرده و او را مورد سرزنش قرار ندهید. ۲- فرزندان دیگر خانوا...

ادامه مطلب