بایگانی برچسب ها: دانستنی های زندگی/با همسرم مرا تحقیر میکند چه کنم؟

دانستنی های زندگی/با همسرم مرا تحقیر میکند چه کنم؟

دانستنی های زندگی/با همسرم مرا تحقیر میکند چه کنم؟

دانستنی های زندگی/با همسرم مرا تحقیر میکند چه کنم؟ تا به کی می‌خواهید نقش قربانی را بازی کنید؟ برای خاتمه دادن به رفتارهای نامطلوب همسرتان، شایسته است از قالب قربانی بودن رها شوید و از حق خود دفاع کنید، دفاع از حق به معنای عصبانیت، تهدید، قهر، انتقاد کوبنده و… نیست بلکه باید بتوانید در مقابل رفتارهای غیرمنصفانه همسرتان، با حفظ حرمت، مقابله مثبت کنید، چه بسا تا زمانی که شما پذیرای درخواست‌های ناموجه ایشان باشید، همسرتان به اشتباه گ...

ادامه مطلب