بایگانی برچسب ها: دانستنی های قبل ازدواج/چند همسری و تبعات آن

دانستنی های قبل ازدواج/چند همسری و تبعات آن

دانستنی های قبل ازدواج/چند همسری و تبعات آن

دانستنی های قبل ازدواج/چند همسری و تبعات آن در دنیای عشق، مرد امیدوار است که قلب زن برای نخستین بار بر روی او گشوده شده باشد و اولین کسی باشد که به آن آستانه مرموز راه یافته است. ولی زن آرزومند است که آخرین کسی باشد که در قلب مرد رسوخ کرده است و در آن پناهگاه نیاز، برای همیشه قرار گیرد. هرچند در دین مبین اسلام مجوز صادر شده است که مردان می توانند در صورت توانایی تا چهار همسر را به شکل دائم به عقد خود در آورد اما شرایطی برای این عقد...

ادامه مطلب