بایگانی برچسب ها: دختران اسرائیلی

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی ”گیلا گملیئل ” وزیر عدالت اجتماعی رژیم  هیونیستی روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گفت که هنگامی که در ارتش به عنوان سرباز خدمت می کرده، چند بار مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. در ادامه عکس هایی از خدمت سخت سربازی دختران اسرائیلی را خواهید دید. گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی پس از آنکه دو روز قبل وزیر عدالت اجتماعی رژیم...

ادامه مطلب