بایگانی برچسب ها: درد دل دختر ومادر

faceshot selfi

شعر بسیار خنده دار مادر ودختر

شعر بسیار خنده دار مادر ودختر

      درد و دل خواندنی دختری ترشیده با مادرش دختری با مادرش در رختخواب درددل می کرد با چشمی پر آب گفت:مادر حالم اصلا خوب نیست زندگی از بهر من مطلوب نیست گو چه خاکی را بریزم بر سرم؟ روی دستت باد کردم مادرم! سن من از بیست وشش افزون شد دل میان سینه غرق خون شد هیچ کس مجنون این لیلا نشد شوهری از بهر من پیدا نشد غم میان سینه شد انباشته بوی ترشی خانه را برداشته! مادرش چون حرف دختش را شنفت خنده بر لب آمدش آهسته گفت: دخترم بخت...

ادامه مطلب