بایگانی برچسب ها: دعاهایی که حتما مستجاب میشوند

دعاهایی که حتما مستجاب می شوند

دعاهایی که حتما مستجاب می شوند

شروط استجابت دعا + کدام دعاها مستجاب می شوند + آداب دعا کردن + زمان ها و اوقاتی که دعا همیشه مستجاب می شود امام صادق(ع) فرمود: سه دعا است که از سوی خدا باز داشته نمی شوند و مستجابند؛ ۱٫ دعا کردن پدر برای پسرش هرگاه که پسر به او نیکی کند، و دعای پدر بر ضرر پسرش هرگاه که پسر، پدر را اذیت کند. ۲٫ دعای مظلوم بر علیه کسی که به او ظلم کرده، و دعای او به نفع کسی که او را یاری کرده بود تا حقش را از ظالم بگیرد. ۳٫ شخص مومنی که برای برادر مو...

ادامه مطلب