بایگانی برچسب ها: دنا

نرخ خودروهای ایرانی در بازار امروز + جدول

نرخ خودروهای ایرانی در بازار امروز + جدول

خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه MVM110سه سیلندر ۳۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان ۳۰ میلیون و ۷۰۰هزار تومان MVM110چهار سیلندر ۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان ۲۲میلیون و ۴۱۰هزار تومان MVM550دنده ای ۴۵ میلیون تومان ۴۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومان MVM550اتومات ۵۶میلیون تومان ۵۷میلیون و ۵۶۰هزار تومان EF7 دنا ۴۴ میلیون تومان و ۷۰۰هزار تومان ۴۲ میلیون و ۳۹۳هزار تومان LXرانا ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان ۳۳ میلیون و ۲۳۰هزار تومان رنو ...

ادامه مطلب