بایگانی برچسب ها: دومیدانی المپیک 2016

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری   مدال ارزشمند برنز پارالمپیک بر گردن پیمان نصیری دونده‌ی کشورمان     کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری ...

ادامه مطلب