بایگانی برچسب ها: دکتر حریرچی

راست و دروغ بودن پیدا شدن دستکش در غذای بیمار!!!

راست و دروغ بودن پیدا شدن دستکش در غذای بیمار!!!

این روز ها در بیشتر رسانه های  خبری،خبر از بی نظمی و بهداشت پایین بیمارستانی می باشد که در غذای بیمار آن دستکش پیدا شده است. راست و دروغ بودن پیدا شدن دستکش در غذای بیمار!!! در حالی که این عکس در بیشتر رسانه ها پخش شده است سخنگوی وزارت بهداشت این اخبار را انکار کرد و از مردم تقاضا کرد قبل از اطمینان پیدا کردن از اخبار آنها را منتشر نکنند. در ادامه پیگیری ها دکتر ایرج حریرچی اظهار داشته احتمال این که این عکس جعلی باشد زیاد است چرا که ...

ادامه مطلب