بایگانی برچسب ها: رئیس تشخیص مصلح نظام

آخرین اخبار درمورد حقوق آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین اخبار درمورد حقوق آیت الله هاشمی رفسنجانی

بر اساس گزارش های رسیده درمورد حقوق های نجومی این بار نوبت به حقوق ماهیانه آیت الله هاشمی رفسنجانی رسید. آخرین اخبار درمورد حقوق آیت الله هاشمی رفسنجانی در پی این گزارشات رئیس دفتر رئیس مصلحت نظام اظهار داشته:درمورد حقوق آقای هاشمی رفسنجانی چیز زیادی به خاطر ندارم.ایشان در ادامه گفته اند به خاطر دارم که حقوق ایشان ۷ میلیون بوده است. آخرین اخبار درمورد حقوق آیت الله هاشمی رفسنجانی البته ایشان اضافه کرده اند برای اعلام رقم دقیق حقوق ر...

ادامه مطلب