بایگانی برچسب ها: رفع صداهای اضافی گوش

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید.

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید.

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. وزوز گوش موسوم به “تینیتوس” باعث می شود صداهای غیر طبیعی به طور موقت یا دائمی در گوش فرد بپیچد، بی آنکه عامل خارجی آن صداها را تولید کند. برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه...

ادامه مطلب