بایگانی برچسب ها: رقص جنین در رحم مادر

جنینی که در شکم مادر خود میرقصد+عکس

جنینی که در شکم مادر خود میرقصد+عکس

جنینی که در شکم مادر خود میرقصد+عکس در این گزارش شما تصاویر جنینی را می‌بیند که با سونوگرافی ۴ بُعدی گرفته شده‌است این تصاویر نشان می دهد که جنین در حال رقصیدن است. [..] جنینی که در شکم مادر خود میرقصد+عکس در این گزارش شما تصاویر جنینی را می‌بیند که با سونوگرافی ۴ بُعدی گرفته شده‌است این تصاویر نشان می دهد که جنین در حال رقصیدن است. این تصاویر حداقل ۶ میلیون بیننده داشته و از این جهت که موجودی کوچک در حال رقصیدن در شکم مادرش است جذابیت ...

ادامه مطلب