بایگانی برچسب ها: رها شدن کودک

رها کردن کودکی ۶ ماهه در شهرستان نکا با عارضه مغزی

رها کردن کودکی ۶ ماهه در شهرستان نکا با عارضه مغزی

رها کردن کودکی ۶ ماهه در شهرستان نکا با عارضه مغزی رها کردن کودکی ۶ ماهه در شهرستان نکا با عارضه مغزی تصویری دردناک؛ رها شدن کودک ۶ ماهه به همراه یک نوشته در نزدیکی فرمانداری نکا به نیروی انتظامی تحویل داده شد     رها کردن کودکی ۶ ماهه در شهرستان نکا با عارضه مغزی ...

ادامه مطلب