بایگانی برچسب ها: روایت زندگی کیارستمی

علت مرگ کیارستمی/ زندگی کیارستمی/ روایت زندگی کیارستمی

علت مرگ کیارستمی/ زندگی کیارستمی/ روایت زندگی کیارستمی

علت مرگ کیارستمی/ زندگی کیارستمی/ روایت زندگی کیارستمی كيارستمي بيش از انكه يك نويسنده،شاعر،نقاش وعكاس باشد يك فيلم ساز مشهور است ومميزه اصلي فيلم هاي او پرداختن به اهميت زندگي انسان هاست ،وامتياز بررسي وچگونگي ((مفهوم زندگي ))درآن است كه اين واقعيت اساسي درجامعه پر آشوب مدرن، پست مدرن وپساپست مدرن صنعتي به تدريج كم رنگ شده وبه فراموشي سپرده ميشود.بزعم اوحتي خودهنرمندان كه هريك باهنر خويش به زيبايي ها وعناصري از روح زندگي مي پردازند ا...

ادامه مطلب