بایگانی برچسب ها: روز های طولانی رمضان

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر+روز های طولانی رمضان+عکس

طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر+روز های طولانی رمضان+عکس

این پدیده گرچه فقط هر ۳۳ سال یک بار اتفاق می افتد اما برای ایجاد موقعیتی مشابه امسال بیش از ۱۰۰ سال زمان لازم است. طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر+روز های طولانی رمضان+عکس رمضان امسال ۴۷۰ ساعت و ۴۱ دقیقه است که به طور میانگین می توان سهم هر روز روزه داری را ۱۶ ساعت و ۱۴ دقیقه در نظر گرفت. این پدیده گرچه فقط هر ۳۳ سال یک بار اتفاق می افتد اما برای ایجاد موقعیتی مشابه امسال بیش از ۱۰۰ سال زمان لازم است. افزون بر این ساعات روزه داری ...

ادامه مطلب