بایگانی برچسب ها: روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران وقتی از خودتان راضی نیستید و مدام خودتان را با دیگران مقایسه می کنید، دچار نوعی بیماری و ضعف هستید. در واقع شما یادتان رفته است که خودتان را با ابزارهای خودتان قضاوت کنید. حال ببینیم چگونه می توانیم خودتان را ارزشمند ببینید و کمتر برای خودتان خط و نشان بکشید؟ نخستین گام برای رهایی شما از احساس ناتوانی و داشتن اعتماد به نفس این است که خود را دست کم نگیرید و واژه مقایسه را از فرهنگ لغات خود حذف کنید،...

ادامه مطلب