بایگانی برچسب ها: ریش گذاشتن

گذاشتن ریش برای سلامتی مردان مفید است + عکس

گذاشتن ریش برای سلامتی مردان مفید است + عکس

مردانی که ریش خود را تراشیده بودند، ناقل باکتریهای بیشتری نسبت به افراد دارای ریش بودند. به طور کلی، آلودگی در کارکنان بهداشتی درمانی مرد ریش دار و بدون ریش مشابه است. گذاشتن ریش برای سلامتی مردان مفید است چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، از داشتن ریش خلاصی نخواهید داشت، البته اکنون نتایج تحقیقات نیز دلیل دیگری به مردان میدهد تا از تیغ زدن آن اجتناب کنند. چرا که در  پژوهش های اخیر در مجله عفونتهای بیمارستانی، دانشمندان صورت ۴۰۸ کار...

ادامه مطلب