بایگانی برچسب ها: ریچار

معنی لاپوشانی، لیچار و فمنیسم

معنی لاپوشانی، لیچار و فمنیسم

*** لاپوشانی *** معنی: ماست مالی، با حیله و زرنگی عیب یا چیز ناخوشایندی را پوشاندن. مثال: *** مردی برای لاپوشانی قتل همسرش، برادر خود را از کوه پرت کرد. *** منتظر تنوع بیش تر در کانال کاریزم فارسی باشید ? @persiancharism   *** لیچار *** معنی: سخنان بیهوده و بی معنی. مثال: *** لیچار بار کردن *** مفهوم: سخن درشت یا متلک نیش دار به کسی گفتن. منتظر تنوع بیش تر در کانال کاریزم فارسی باشید ? @persiancharism   *** فمنیسم یا فمین...

ادامه مطلب