بایگانی برچسب ها: زنگ زدگی چرخ دنده های تولید کشور

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده ورشکستگی تعدادی از بنگاه های تولیدی کشور، خطر بروز بحران در این حوزه را به مسئولین صنعت گوشزد می کند. تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده به گزارش خبرنگار  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگ...

ادامه مطلب