بایگانی برچسب ها: ساعت رسمی کشور

تغییر ساعت رسمی ایران سال ۹۵

تغییر ساعت رسمی ایران سال ۹۵

تغییر ساعت رسمی+ جلو کشیدن ساعت رسمی در اول فروردین ۹۵  طبق سالهای اخیر در اول فروردین هرسال ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می شود و اول مهر به حالت قبلی بازمیگردد. با اینکه از طرف پزشکان و مردم عادی اعتراضاتی به این سیاست دولت مبنی بر بهم ریختن ساعت بیولوژیک بدن، اما همچنان این قانون به طور مرتب اجرا می شود. ...

ادامه مطلب