بایگانی برچسب ها: سخنوری

معنی کاریزم، کلیشه، کج دار و مریز و دهک

معنی کاریزم، کلیشه، کج دار و مریز و دهک

با پیوستن به کانال کاریزم فارسی، دایره واژگان خود را افزایش دهید، تلفظ صحیح آن ها را بیاموزید و یک سخنران کاریزماتیک شوید. هر ۴۸ ساعت، یک واژه جدید: نمونه ای از پست های این کانال: *** کاریزم، charism *** معنی: گیرایی، جذبه روحانی. مثال: *** اون یه سخنران کاریزماتیکه *** *** اون کاریزمای فوق العاده ای داره *** مفهوم: افراد کاریزماتیک دارای رفتار، صفات و مهارت هایی هستند که باعث می شود دیگران آن ها را مهم و خاص ببیند و جذبشان شوند. *** ...

ادامه مطلب