بایگانی برچسب ها: سربازی

faceshot selfi

معافیت جدید سربازی/شرایط اصلي براي استفاده از انواع معافيت ها

معافیت جدید سربازی/شرایط اصلي براي استفاده از انواع معافيت ها

معافیت جدید سربازی/شرایط اصلي براي استفاده از انواع معافيت ها معافیت جدید سربازی/شرایط اصلي براي استفاده از انواع معافيت ها معاون مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيقه عمومي ناجا گفت: غيبت مشمولان داراي فرزند معلول ذهني و ناتوان کننده، با تاييد نوع و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي و شوراي پزشکي رده هاي وظيفه عمومي ، مانع رسيدگي به درخواست معافيت آنان نخواهد بود. معافیت جدید سربازی  سرهنگ نجف حميدزاده در این باره گفت: پيرو ...

ادامه مطلب

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی

گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی ”گیلا گملیئل ” وزیر عدالت اجتماعی رژیم  هیونیستی روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گفت که هنگامی که در ارتش به عنوان سرباز خدمت می کرده، چند بار مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. در ادامه عکس هایی از خدمت سخت سربازی دختران اسرائیلی را خواهید دید. گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی گزارش تصویری از سربازی دختران اسرائیلی پس از آنکه دو روز قبل وزیر عدالت اجتماعی رژیم...

ادامه مطلب