بایگانی برچسب ها: سرطان هرمز شجاعی پور

بستری شدن هرمز شجاعی پور در بیمارستان

بستری شدن هرمز شجاعی پور در بیمارستان

بستری شدن هرمز شجاعی پور در بیمارستان   بستری شدن هرمز شجاعی پور در بیمارستان هرمز شجاعی مهر، مجری پیشکسوت تلویزیون که برنامه سیمای خانواده را اجرا می‌کرد به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری است     بستری شدن هرمز شجاعی پور در بیمارستان

ادامه مطلب