بایگانی برچسب ها: سرپیچی بانک ها

بانک ها عناوین سپرده و تسهیلات را جایگزین مصوبات کاهش نرخ سود بانکی کرده اند.

بانک ها عناوین سپرده و تسهیلات را جایگزین مصوبات کاهش نرخ سود بانکی کرده اند.

بانک ها عناوین سپرده و تسهیلات را جایگزین مصوبات کاهش نرخ سود بانکی کرده اند. کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت کافی بانک مرکزی، سرپیچی بانک ها از مصوبات ابلاغ شده در خصوص سود سپرده و تسهیلات را رقم زده است. بانک ها عناوین سپرده و تسهیلات را جایگزین مصوبات کاهش نرخ سود بانکی کرده اند. بانک ها عناوین سپرده و تسهیلات را جایگزین مصوبات کاهش نرخ سود بانکی کرده اند. به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبی...

ادامه مطلب