بایگانی برچسب ها: سفر به افکار زن ها

سفر به افکار زنها

سفر به افکار زنها

    سفربه افکار زنها چنانچه مردها تنها یک روز را در سر زنی که عاشق است سپری میکردند ،از اینکه زنها چقدر به مرد زندگیشان فکر میکنند و چقدر به انها توجه میکنند،حیرت زده می شوند. ? تمرینی وجود دارد که گاهی اوقات به زوج ها توصیه میشود؛این تمرین به مردها کمک می کنند تا این نکته را که عشق برای زن ها را بر هر چیز مقدم است درک کنندو تصویر ذهنی واضحی از کیک عشق را بدست دهند. تمرین: از زن می خواهیم گزارش دقیقه به دقیقه ی افکار خود را...

ادامه مطلب