بایگانی برچسب ها: سیگار و ترک آن

اثرات مخرب سیگار بر بدن/اثرات مخرب سیگار بر بدن همیشگی است

اثرات مخرب سیگار بر بدن/اثرات مخرب سیگار بر بدن همیشگی است

اثرات مخرب سیگار بر بدن/اثرات مخرب سیگار بر بدن همیشگی است اثرات مخرب سیگار بر بدن/اثرات مخرب سیگار بر بدن همیشگی است مطالعات اخیر دانشمندان روی تاثیرات استعامال دخانیات روی بدن انسان بیان‌گر این واقعیت دردناک است که تاثیرات مخرب سیگار از بین رفتنی نیستند. بر اساس گزارش nbcnews، به گفته این دانشمندان برخی اثرات مخرب سیگارکشدن برای همیشه روی «دی‌ان‌ای»(DNA) که عامل وراثی انسان‌ها محسوب می‌شود جاودانه است. این اثرات مخرب حتی با ترک ...

ادامه مطلب