بایگانی برچسب ها: شاهنامه

راز واژگونی تخت و تاج شاه ظالم

راز واژگونی تخت و تاج شاه ظالم

شاهنامه | جمعیت | فریدون | داستانهای خواندنی (۲) راز واژگونی تخت و تاج شاه ظالم عبارات مهم : شاهنامه – جمعیت حکایت آموزنده راز واژگونی تخت و تاج شاه ظالم پادشاهی نسبت به ملت خود ظلم می کرد، دست چپاول بر مال و ثروت آنها دراز کرده، و آنچنان به آنان ستم نموده که آنها به ستوه آمدند و گروه گروه از کشورشان به جای دیگر هجرت می کردند، و و غربت را بر حضور در کشور خود ترجیح دادند. همین عنوان موجب شد که از جمعیت...

ادامه مطلب

آشنایی با ملک الشعرای بهار، شاعر آزادی

آشنایی با ملک الشعرای بهار، شاعر آزادی

ملک الشعرای بهار، آخرین قصیده سرای بزرگ زبان فارسی، سراینده ی ترانه مشهور مرغ سحر، قصیده دماوند و… در طول عمر نه چندان بلندش به شاعری بسنده نکرد، او آشنایی با ملک الشعرای بهار، شاعر آزادی عبارات مهم : روزنامه نگار – دوران قاجار زندگینامه ملک الشعرای بهار آشنایی با ملک الشعرای بهار، شاعر آزادی ملک الشعرای بهار، آخرین قصیده سرای بزرگ زبان فارسی، سراینده ی ترانه مشهور مرغ سحر، قصیده دماوند و…...

ادامه مطلب

شاهنامه خوانی+ قسمت ششم از سرگذشت برزو پسر سهراب

شاهنامه خوانی+ قسمت ششم از سرگذشت برزو پسر سهراب

شاهنامه خوانی+ قسمت ششم از سرگذشت برزو پسر سهراب   شاهنامه خوانی+ قسمت ششم از سرگذشت برزو پسر سهراب شاهنامه خوانی: ملحقات سوم، سرگذشت برزو پسر سهراب (قسمت ششم) رستم نزد شاه رفت و گریان به او آویخت و دوباره او را از رفتن بر حذر داشت سپس برزو جلو آمد و گفت: اگر شاه اجازه دهد چیزی بخواهم. خسرو گفت: هرچه آرزو داری بخواه. برزو گفت: ای شاه با من پیمان ببند که آرزویم را برآوری چون می‌دانم اگر پیمان ببندی آن را نمی‌شکنی. خسرو پذیرفت و پر...

ادامه مطلب