بایگانی برچسب ها: شغل هایی که کامپیوترها نمی توانند

۶ شغل مختص انسان ها + کامپیوتر ها نمی توانند ورزش کنند و آموزش دهند و درمان کنند و….

۶ شغل مختص انسان ها + کامپیوتر ها نمی توانند ورزش کنند و آموزش دهند و درمان کنند و….

۶ شغل مختص انسان ها + کامپیوتر ها نمی توانند ورزش کنند و آموزش دهند و درمان کنند و…. هرچقدر هم که کامپیوترها از نظر فناوری و هوش مصنوعی پیشرفت کنند، نمی توانند در مواردی به پای انسان ها برسند بخصوص در ۶ شغل که می توان گفت کامپیوترها هرگز نمی توانند آن را از انسان ها بگیرند. ۶ شغل مختص انسان ها + کامپیوتر ها نمی توانند ورزش کنند و آموزش دهند و درمان کنند و…. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبر...

ادامه مطلب