بایگانی برچسب ها: شهردار تهران

بودجه ۴۰۰ میلیاردی جهت بازگشایی مجدد خط ۷ مترو

بودجه ۴۰۰ میلیاردی جهت بازگشایی مجدد خط ۷ مترو

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تاکید ریاست جمهوری جهت نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: طرحی ارائه کرده‌ایم که در آن ایده نوسازی بافت‌های فرسوده از پلاک به پلاک به محله به محله عوض کردن کرده است. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تاکید ریاست جمهوری جهت نوسازی بافت های فرسوده گفت: طرحی ارائه کرده ایم که در آن ایده نوسازی بافت های فرسوده از پلاک به پلاک به محله به محله عوض کردن کرده است. محمدعلی نجفی در حاشیه...

ادامه مطلب

عکس + پست اینستاگرامی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز معلول

عکس + پست اینستاگرامی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز معلول

محمد علی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز معلول پستی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه اینترنت گروه تحریریه سایت جوان؛ محمدعلی نجفی شهردار تهران منتشر شدن پستی در اینستاگرام به مناسبت روز معلول نوشت: “تهران برای همه هست، تك تك شهروندانش…روز جهانی معلولان فرصتی است جهت انديشيدن به تعهداتمان، تعهداتی كه به معلولانِ شهرمان داريم و لحظه‌ای نبايد از آن غافل شويم؛...

ادامه مطلب

یادداشت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز جهانی عصای سفید

یادداشت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به مناسبت روز جهانی عصای سفید

محمد علی نجفی به مناسبت روز جهانی نابینایان پستی را در پیج اینستاگرام خود منتشر کرد. به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه اینترنت گروه تحریریه سایت جوان؛ ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ،۲۳ مهر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴ...

ادامه مطلب

کار گزینش شهردار به روزنامه‌های کثیرالانتشار کشید، شاهکاری دیر از لیست امید

کار گزینش شهردار به روزنامه‌های کثیرالانتشار کشید، شاهکاری دیر از لیست امید

عضو منتخب شواری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در کانال تلگرامش با پیشنهادی عجیب، خواستار گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از فراخوان عمومی شد. عضو منتخب شواری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در کانال تلگرامش با پیشنهادی عجیب، خواستار گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از فراخوان عمومی شد. انتخاب شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از فراخوان عمومی بهاره آروین عضو ناشناخته لیست امید شورای شهر که قرار گرفت...

ادامه مطلب

قالیباف: رقم واقعی حقوق من ۱۴ میلیون نیست اما…

قالیباف: رقم واقعی حقوق من ۱۴ میلیون نیست اما…

قالیباف: رقم واقعی حقوق من ۱۴ میلیون نیست اما…       قالیباف: من حتی نصف حقوق خود را برمی‌گردانم قالیباف:همسر من صلواتی کار می کند قالیباف: حقوق من ۷٫۵ میلیون تومان است نه ۱۴ میلیون/ من حتی نصف حقوق خود را برمی‌گردانم/ مشاور شهردار ۸ میلیون حقوق می‌گیرد اما همسر من صلواتی کار می کند.   منبع: عصر ایران     قالیباف: رقم واقعی حقوق من ۱۴ میلیون نیست اما… ...

ادامه مطلب

مقایسه تعداد فروشگاه های لوازم آرایشی و فروشگاه های کتاب در تهران

مقایسه تعداد فروشگاه های لوازم آرایشی و فروشگاه های کتاب در تهران

 شهردار تهران به بیان نقش فرهنگ به ویژه کتاب، کتابک و کتابخوانی به عنوان مهترین ابزار تمدن سازی پرداخت و گفت: مهمترین خصیصه و وجه تمایز تمدن و اندیشه اسلامی با دیگر تمدن های دنیا در همین نقطه است که آنها بیشتر با استثمار و استعمار تمدن خود را توسعه می دهند اما انقلاب و تمدن اسلامی توسعه خود را بر اندیشه ، فرهنگ ، کتاب و کتابک مبتنی کرده است. به نحوی که در طول تاریخ اگر به خوبی نگاه کنیم این تاثیرگذاری را شاهد هستیم . قالیباف در اد...

ادامه مطلب