بایگانی برچسب ها: شهر خالی از سکنه در ژاپن

شهر ارواح ژاپن+شهرهای خالی از سکنه ژاپن بعد از سونامی ژاپن

شهر ارواح ژاپن+شهرهای خالی از سکنه ژاپن بعد از سونامی ژاپن

پس از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ در ژاپن به تاسیسات اتمی فوکوشیما آسیب جدی وارد شد. پس از آن مواد رادیواکتیو در آن منطقه پخش شد. در آن زمان به دلیل اینکه شهر ناراها تا شعاع ۲۰ کیلومتری این نیروگاه قرار داشت، دولت ژاپن به اهالی این شهر دستور داد شهر را تخلیه کنند. شهر ارواح ژاپن+شهرهای خالی از سکنه ژاپن بعد از سونامی ژاپن پنج سال پس از بحران هسته ای در ژاپن هنوز داخل ۳ نیروگاه هسته ای این کشور که آسیب دیده اند بسیار خطرناک است، گفته می ...

ادامه مطلب