بایگانی برچسب ها: شکست حریف آمریکایی

faceshot selfi

کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای

کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای

  کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای بعد از آن که کمیل قاسمی در عرض ۳۳ ثانیه توانست حریف آمریکایی خود را ضربه فنی کند، موج واکنش های طنز در فضای مجازی به راه افتاد. کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای به گزارش خبرنگار اخبار ...

ادامه مطلب