بایگانی برچسب ها: شیشه عمر منصوریان

گزارشی با عنوان «حکم اخراج منصوریان در دست قرمزها» در روزنامه پیروزی ها

گزارشی با عنوان «حکم اخراج منصوریان در دست قرمزها» در روزنامه پیروزی ها

گزارشی با عنوان «حکم اخراج منصوریان در دست قرمزها» در روزنامه پیروزی ها استقلال در هفته پنجم با ماشین سازی و هفته ششم با پرسپولیس بازی می کند. گزارشی با عنوان «حکم اخراج منصوریان در دست قرمزها» در روزنامه پیروزی ها گزارشی با عنوان «حکم اخراج منصوریان در دست قرمزها» در روزنامه پیروزی ها به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه پیروزی که همواره برای استقلالی ها کری می خواند، امرو...

ادامه مطلب