بایگانی برچسب ها: صداهای گوش

چرا با کشیدن ناخن روی تخته سیاه بدنتان به لرزه می افتد؟

چرا با کشیدن ناخن روی تخته سیاه بدنتان به لرزه می افتد؟

صداهای گوش | دانشمندان | مطالعه | فرکانس | تحقیقات | تصویر | محققان | چرا ، لیکن و چگونه چرا با کشیدن ناخن روی تخته سیاه بدنتان به لرزه می افتد؟ عبارات مهم : صداهای گوش – دانشمندان اگر همانند بسیاری دیگر باشید، احتمالا نمی توانید صدای کشیده شدن ناخن بر روی تخته سیاه را تحمل کنید. حتی فکر کردن به آن نیز ماهیچه هایتان را منقبض می کند. این صدای گوش خراش به حدی منفور است که تعجب آور نیست تعداد زیادی از د...

ادامه مطلب

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید.

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید.

برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. وزوز گوش موسوم به “تینیتوس” باعث می شود صداهای غیر طبیعی به طور موقت یا دائمی در گوش فرد بپیچد، بی آنکه عامل خارجی آن صداها را تولید کند. برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. برای فراموش کردن صداهای اضافه ی گوش این نکات را رعایت کنید. به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه...

ادامه مطلب