بایگانی برچسب ها: ضرب المثل

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

آذربایجان | ضرب المثل | کوهستان | داستان | حماسه | تبلیغ | داستان | دنیای ضرب المثل ضرب المثل کوراوغلی می خواند عبارات مهم : آذربایجان – ضرب المثل داستان ضرب المثل کوراوغلی می خواند ضرب المثل کوراوغلی می خواند هنگامی که مخاطب در جواب متکلم جواب سربالا بدهد و یا فی المثل بدهکار در برابر بستانکار که طلب خود را مطالبه می کند پاسخ منفی توام با خشونت و اعتراض بدهد طلبکار می گوید :” جهت من کوراو...

ادامه مطلب

رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد

رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد

ضرب المثل | استفاده | داستان | استفاده | دنیای ضرب المثل رمال اگر غیب می دانست، خود گنج پیدا می كرد عبارات مهم : ضرب المثل – استفاده داستان ضرب المثل رمال اگر غیب می دانست، خود گنج پیدا می كرد رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می رود كه ادعا می كنند از گذشته و آینده خبر دارند. داستان ضرب المثل : ضرب المثل | استفاده | داستان | استفاده | دنیای ضرب المثل...

ادامه مطلب

ضرب المثل دوباره بسم الله…

ضرب المثل دوباره بسم الله…

آشپزخانه | غذا خوردن | ضرب المثل | خوردن غذا | بازار | میهمان | بازگشت | دنیای ضرب المثل ضرب المثل دوباره بسم الله… عبارات مهم : آشپزخانه – غذا خوردن داستان ضرب المثل دوباره بسم الله ضرب المثل دوباره بسم الله… مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می رود كه هنوز یك كار را تمام نكرده به سراغ كار دیگری می روند. مردی در بازار شهری حجره داشت و آوازه خساست و تنگ نظری او، ورد زبان مردم شهر بود به طور...

ادامه مطلب

ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

ریشه ضرب المثل | ضرب المثل | دیوانه | دنیای ضرب المثل ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو عبارات مهم : ریشه ضرب المثل – ضرب المثل ریشه ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو کنایه از افراد دانا و فهمیده به تحمل افراد راحت و خوش باور بر اثر بلای آسمانی تمامی مردم شهری دیوانه شدند به جز یک نفر، که قبلا از آن شهر خارج شده است...

ادامه مطلب

ریشه ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

ریشه ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

ریشه ضرب المثل | ضرب المثل | هندوانه | پیرمرد | روباه | دنیای ضرب المثل ریشه ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است عبارات مهم : ریشه ضرب المثل – ضرب المثل داستان ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است ریشه ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است پیرمرد کشاورزی بود که جالیزی داشت که هندوانه اش زیاد بود ولی از یک بابت خیلی ناراحت بود، چون یک روباه مکار شب که می شد، به طرف جالیز راه می افتاد و در چ...

ادامه مطلب

ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

نمک نشناس | ضرب المثل | قورباغه | چاشنی | نامردی | دنیای ضرب المثل ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است عبارات مهم : نمک نشناس – ضرب المثل داستان ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است کنایه از افرادی دارد که از روی عادت ،کاری را انجام می دهند که به ضرر فرد یا افراد تمام می شود . در واقع ، آنها هیچ علت و انگیز...

ادامه مطلب

شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی‌كند

شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی‌كند

ملانصرالدین | ضرب المثل | حیوانات | حیوان | دنیای ضرب المثل شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی كند عبارات مهم : ملانصرالدین – ضرب المثل داستان ضرب المثل شده است ملانصرالدین الاغی را كه سوار شده است حساب نمی كند شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی‌كند مورد استفاده: در مورد افراد بی سواد و نادان بكار می رود. روزی روزگاری، ملانصرالدین معروف كه همه با شخصیت خاصش آشنا هستند مدتی د...

ادامه مطلب

انواع ضرب المثل در مورد دوست و دوستی

انواع ضرب المثل در مورد دوست و دوستی

ضرب المثل | سرگرمی | دوستی | انواع | دنیای ضرب المثل انواع ضرب المثل در مورد دوست و دوستی عبارات مهم : ضرب المثل – سرگرمی ضرب المثل در مورد دوست جدید انواع ضرب المثل در مورد دوست و دوستی دوری و دوستی ضرب المثل | سرگرمی | دوستی | انواع | دنیای ضرب المثل با دوستان بساز و بر دشمن های بتاز. **** ضرب المثل در مورد دوست **** تو اول بگو با کیان دوستی// بعد آنگه بگویم که تو کیستی انواع ضرب المثل ...

ادامه مطلب

ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله

ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله

تقسیم اموال | ضرب المثل | بزرگراه | تجارت | دنیای ضرب المثل ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله عبارات مهم : تقسیم اموال – ضرب المثل داستان ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله مورد استفاده: در مورد اشخاصی به كار می رود كه با طرفین دعوا زدوبند داشته باشند. روزی روزگاری، در دوره ای كه مردم جهت تجارت و رفت و آمد بین شهرها و كشورها از حیواناتی مثل شتر استفاده می كردند. خطر غارت ا...

ادامه مطلب

ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت

ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت

ضرب المثل | پیرمرد | پیرزن | زندگی | دنیای ضرب المثل ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت عبارات مهم : ضرب المثل – پیرمرد داستان ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت مورد استفاده: در مورد اشخاصی گفته می شود كه از انجام هر كاری می ترسند در صورتی كه آن كار اصلاً ضرری ندارد. در گذشته های دور، زن و شوهری سالیان سال در كنار هم زندگی می كردند تا پیر شدند. فرزند های آنها ازدواج كرده و از...

ادامه مطلب