بایگانی برچسب ها: طول عمرشمع

faceshot selfi

معمای جالبه عمرشمع

معمای جالبه عمرشمع

      پس از آن که شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن کردیم ویک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت … اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود , خاموش می شد, سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاسخ چیستان و معما : جواب : طریق دوم در واقع عکس طریق اول است .در این طریق نیز سوختن دوسوم ساعت طول می کشد.   ...

ادامه مطلب