بایگانی برچسب ها: طول عمرشمع

معمای جالبه عمرشمع

معمای جالبه عمرشمع

      پس از آن که شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن کردیم ویک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت … اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود , خاموش می شد, سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاسخ چیستان و معما : جواب : طریق دوم در واقع عکس طریق اول است .در این طریق نیز سوختن دوسوم ساعت طول می کشد.   ...

ادامه مطلب