بایگانی برچسب ها: عامل اصلی

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

عامل اصلی بروز شوره سر

عامل اصلی بروز شوره سر

عامل اصلی بروز شوره سر تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نوعی باکتری علت اصلی بروز شوره سر است. در این تحقیق محققان ۳۶۳ فردی را که دچار شوره سر بوده و نبودند مورد بررسی قرار داده و دریافتند که علت بروز این مشکل تا حد زیادی به خاطر وجود نوعی باکتری به نام استافیلوکوکوس در پوست سر است نه قارچ. افرادی که دچار شوره سر می‌شوند میزان باکتری استافیلوکوکوس آنها بیشتر بوده و میزان یک باکتری متفاوت دیگر در آنها یعنی باکتری پروپیونیباکتریوم آنها نسبت...

ادامه مطلب