بایگانی برچسب ها: عامل اصلی

عامل اصلی بروز شوره سر

عامل اصلی بروز شوره سر

عامل اصلی بروز شوره سر تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نوعی باکتری علت اصلی بروز شوره سر است. در این تحقیق محققان ۳۶۳ فردی را که دچار شوره سر بوده و نبودند مورد بررسی قرار داده و دریافتند که علت بروز این مشکل تا حد زیادی به خاطر وجود نوعی باکتری به نام استافیلوکوکوس در پوست سر است نه قارچ. افرادی که دچار شوره سر می‌شوند میزان باکتری استافیلوکوکوس آنها بیشتر بوده و میزان یک باکتری متفاوت دیگر در آنها یعنی باکتری پروپیونیباکتریوم آنها نسبت...

ادامه مطلب