بایگانی برچسب ها: علیرضا عصار در متن ستارگی

علیرضا عصار+هشت سال به کُما رفتیم+ بازگشت دوباره+عکس

علیرضا عصار+هشت سال به کُما رفتیم+ بازگشت دوباره+عکس

علیرضا عصار در متن ستارگی، عنوانش را برداشت و به خانه رفت! چه کسی باور می کند که ستاره بزرگ دهه هفتاد و سه سال اول دهه هشتاد، یک مرتبه ترجیح بدهد خانه نشین شود. مگر می شود؟ علیرضا عصار+هشت سال به کُما رفتیم+ بازگشت دوباره+عکس   از یک زمان به بعد انگار روزگار میان مایگی شد. از هر چیزی تیتر و نمایشش مهم بود. عناوین بودند که جای متن را گرفتند و علیرضا عصار در متن ستارگی، عنوانش را برداشت و به خانه رفت! چه کسی باور می کند که ستاره بزر...

ادامه مطلب