بایگانی برچسب ها: عکس خدیجه رمضانی

پس از آزار جنسی ، سر خدیجه میاندرودی را بریدند !

پس از آزار جنسی ، سر خدیجه میاندرودی را بریدند !

جنگل هم از این گناه شرمش گرفته، خدیجه در حالی قربانی شیطان صفتان شد که صدای جیک جیک گنجشک ها بلند شده بود و طاقت درختان نیز از شنیدن صدای ناله مادری مظلوم و قتل بیرحمانه اش طاق شده است. ادامه مطلب

ادامه مطلب