بایگانی برچسب ها: عکس های بی حجابی در تهران

بی حیایی و بدحجابی آشکار در تهران +عکس

بی حیایی و بدحجابی آشکار در تهران +عکس

ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی آشکار در تهران + تصاویر خداوند انشاءاله به راه راست هدایتشان کند که مروج فرهنگ غربی فاسد نباشند غرب از گذشته‌ای دور هنگامی که از حمله نظامی در پیروزی بر مسلمانان نا امید گشت با ترویج فساد و بی بندوباری در میان جوانان مسلمان دست به شبیخون می زد و جوانانی را که در میدان نظامی میتوانستند در مقابل آنها ایستادگی کنند را از راه تهاجم و شبیخون فرهنگی به افرادی لاقید و سست عنصر و در نهایت همراه و مزدور خود تبدیل می‌کرد...

ادامه مطلب