بایگانی برچسب ها: عکس و فیلم کشتار توسط داعش

وقتی داعش حتی به کودکان معلول نیز رحم نمیکند _عکس+فیلم_

وقتی داعش حتی به کودکان معلول نیز رحم نمیکند _عکس+فیلم_

وقتی داعش حتی به کودکان معلول نیز رحم نمیکند _عکس+فیلم_   گروه تروریستی داعش پس از قتل عام زنان و مردان بی گناه، این بار همانند نازی ها دستور قتل همه کودکان مبتلا به “سندروم داون” را صادر کرد. بیاکافه: عناصر بی رحم گروه تروریستی داعش دستور قتل همه نوزادان و کودکان مبتلا به سندروم داون را صادر کردند. به نقل از میرور، عناصر بی رحم گروه تروریستی داعش دستور قتل همه نوزادان و کودکان مبتلا به سندروم داون را صادر کردند. فعالا...

ادامه مطلب