بایگانی برچسب ها: فرونشست زمین

راهکار شرکت حفاظت محیط‌ زیست در جلوگیری از نشست زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران

راهکار شرکت حفاظت محیط‌ زیست در جلوگیری از نشست زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران

مدیرکل شرکت حفاظت محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصمیمات اتخاذشده جهت جلوگیری از فرونشست زمین در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را اعلام کرد. مدیرکل شرکت حفاظت محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصمیمات اتخاذشده جهت جلوگیری از فرونشست زمین در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را اعلام کرد. تصمیم گیری راجع به فرونشست زمین در تهران زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران روزانه یک میلیمتر فرونشست می کند، از همین رو...

ادامه مطلب

سرعت چشمگیر نشست زمین در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران ، میزان فرونشست در کشور عزیزمان ایران ۹۰ برابر اروپاست

سرعت چشمگیر نشست زمین در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران ، میزان فرونشست در کشور عزیزمان ایران ۹۰ برابر اروپاست

فرونشست در پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه به جمعیت ۱۰ میلیونی این شهر،می تواند خسارات های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،زمین مناطق جنوبی پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهریار با سرعت بسیار بالایی در حال نشست می باشد.نشستی که بیشترین آسیب را به منابع آب زیر زمین می زند و میزان خسارت های ناشی از زلزله را زیاد کردن می دهد. فریده اولادقباد نایب...

ادامه مطلب

منتظر ریزش ساختمان‌ها باشید، تهران در حال فرونشست زمین

منتظر ریزش ساختمان‌ها باشید، تهران در حال فرونشست زمین

هر روز یک میلی متر از زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشست می کند یعنی در سال ۳۶ سانتی متر. این میزان نشست پایتخت کشور عزیزمان ایران هر روز یک میلی متر از زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشست می کند یعنی در سال ۳۶ سانتی متر. این میزان نشست پایتخت کشور عزیزمان ایران را رکورد دار نشست زمین در دنیا کرده است.  تهران رکورددار دنیا در فرونشست زمین فروچاله ها یکی از تهدیدهایی است که این روزها قدم به قدم به شهر پایتخت کشور عزیزمان ا...

ادامه مطلب

دوباره زمین های تهران فرونشست کرد+ عکس

دوباره زمین های تهران فرونشست کرد+ عکس

دوباره زمین های تهران فرونشست کرد+ عکس دوباره زمین های تهران فرونشست کرد+ عکس تهران دوباره دهان باز کرد! فرونشست زمین ساعت ۱۶ امروز در بزرگراه حکیم گودالی با ابعاد ۲ در ۳ و به عمق ۴ متر ایجاد کرد ❌ این حادثه مصدومی نداشت     دوباره زمین های تهران فرونشست کرد+ عکس ...

ادامه مطلب