بایگانی برچسب ها: فواید دعا کردن

آداب و فواید دعا کردن

آداب و فواید دعا کردن

آداب و فواید دعا کردن شما در دعاهایتان از‌ خدا چه می خواهید؟ عبادات باید با نیت تقرب به خدا به جا آورده شود و دعا که از برترین عبادتهاست تنها با همین نیت باید انجام گیرد. همچون اولیای خاص الهی که تسلیم محض اوامر او هستند و از آن جهت دعا می‌کنند که اطاعت حق تعالی است و لذا دعایشان اجابت بشود یا نه، راضی هستند. هر چند آنان از دعا جز تقرب، چیزی نمی‌خواهند، اما خود دعا دارای آثار و فوایدی است که هر دعاکننده‌ای از آن بهره‌مند خواهد شد، ال...

ادامه مطلب