بایگانی برچسب ها: فیلمهای روی پرده

آمار فروش دوازده فيلم روى پرده

آمار فروش دوازده فيلم روى پرده

آمار فروش دوازده فيلم روى پرده 🔸باركد(فروش پایانی)- ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون (۹۴ روز) 🔸لانتوری- ۵میلیارد و ۸۰۰میلیون(۴۵ روز) 🔸زاپاس- ۵ميليارد و ۱۷۰ميليون (۷۹روز) 🔸فروشنده- ۵میلیارد و ۵۰۰ميليون (۱۶روز) 🔸ناردون- ۳میلیارد و ۱۰۰میلیون(۳۸روز) 🔸من- ۱میلیارد و ۷۲۰میلیون(۳۱روز) 🔸آب نبات چوبی- ۹۹۰میلیون(۳۱روز) 🔸دزد و پری- ۸۵۰میلیون(۵۹روز) 🔸سایه های موازی- ۱۱۵میلیون (۱۶روز) 🔸سایه – ۸۳میلیون (۲۴روز) 🔸دوازده صندلى- ۶/۵ميليون (۲۹روز) 🔸رفقای خوب &...

ادامه مطلب